ایجاد

ایجاد، پلتفرم سه سویه
سرمایه گذاری در کسب و کار

ایجاد پلتفرمی است که زمین سرمایه گذاری را با سه بازیگر سرمایه گذار، معتمد و سرمایه پذیر ترسیم می کند. معتمد چاشنی زمین سرمایه گذاری، فردی است آشنا با صنعت کارآفرین، دارای تجربه کار عملیاتی در زمینه راه اندازی کسب و کار و معتمدِ سرمایه گذار و کارآفرین که از طرف سرمایه گذار مامور است روند سرمایه گذاری را پیش برده و بر نحوه مصرف منابع نظارت داشته باشد.

پلتفرم سرمایه گذاری

ایجاد چطور کار می کند؟

ایجاد بستری است برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری با متصل کردن سرمایه گذار و سرمایه پذیر از طریق اضافه کردن نقشی به نام معتمد. ماموریت ایجاد بزرگ تر کیک سرمایه گذاری با توجه به نان کانسیومرهای حوزه سرمایه گذاری است.

سرمایه گذار

مراحل کار ایجاد برای سرمایه گذار

سرمایه گذار علاوه بر تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری، نماینده ای در شرکت سرمایه گذار دارد که چشم و گوش و دهان اوست. سرمایه گذار در مدل ایجاد می تواند تخصصی در صنعت کارآفرین نداشته باشد و برای سرمایه گذاری به معتمد اعتماد کند. مراحل کار ایجاد برای سرمایه گذار به شرح زیر است:

 1. ثبت نام در ایجاد
 2. تکمیل اطلاعات
 3. تماس برای معرفی کارآفرین
 4. برگزاری جلسات و بررسی های متعدد
 5. سرمایه گذاری

معتمد، شاه کلید پلتفرم سه سویه

مراحل کار ایجاد برای معتمد

معتمد فردی است خبره در صنعت کارآفرین، دارای تجربه کار عملیاتی در صنعت و علاقه مند به مباحث سرمایه گذاری که در صورتی که محدودیت های مالی نداشت گزینه های زیادی برای سرمایه گذاری داشت. ما در ایجاد به دنبال توانمندسازی معتمدین برای سرمایه گذاری هستیم. مراحل کار:

 1. ثبت نام معتمد
 2. تماس ایجاد برای شناخت بیشتر
 3. معرفی کارآفرین یا استفاده از دیتابیس ایجاد
 4. انتخاب طرح های مناسب معتمد
 5. معرفی سرمایه گذار با کمک ایجاد

سرمایه پذیر

مراحل کار ایجاد برای کارآفرین

کارآفرین می تواند علاوه بر جذب سرمایه، در تک تک مراحل کسب و کار از مشاوره های فردی امین و مورد اعتماد برای پیشبرد بهتر کسب و کار استفاده کند. کارآفرین در مدل ایجاد می تواند برای یک طرح، یک یا چندین معتمد مختلف داشته باشد.

 1. ثبت نام در ایجاد
 2. تکمیل اطلاعات 
 3. معرفی معتمد یا ارتباط با معتمدین
 4. ارتباط با سرمایه گذار
 5. برگزاری جلسات و سرمایه گذاری

انتخاب ایجاد

چرا ایجاد؟

ایجاد بستر نوین بر مبنای دانش و تجربه ی روز سرمایه گذاری در جهان است که  با سالها تجربه در فضای سرمایه گذاری استارتاپی و سهامی خاص ایران، در تلاش است با تسهیل فرآیندها و اعتمادسازی بین طرفین به تامین مالی کسب و کارها و همچنین سودآوری سرمایه گذاران کمک کند.

ویژگی های پلتفرم سرمایه گذاری ایجاد

پلتفرم سرمایه گذاری ایجاد در راستای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری از نقشی به نام معتمد کمک می گیرد. سادگی، سهولت و اعتماد مزیت های بی بدیل ایجاد هستند.

Created with Sketch.

کیک سرمایه گذاری

پلتفرم ایجاد با توجه بر نان کانسیومرهای حوزه سرمایه گذاری کیک سرمایه گذاری را برای همه بزرگ تر می کند.

مشاوری امین و دلسوز

معتمد به عنوان مشاوری امین و دلسوز در تک تک مراحل کسب و کار در کنار کارآفرین است و ارتباطات میان سرمایه گذار و کارآفرین را تسهیل می کند.

سرمایه گذاری بذری

محدودیت بنیادی ای بر طرح های سرمایه پذیر ایجاد وجود ندارد، ولی در حال حاضر تیم های بذری همخوانی بیشتری با مدل ایجاد دارند.

امنیتِ سرمایه گذاری

ایجاد با سامانه های مدیریت گردش مالی ای که در اختیار طرح ها می گذارد کمک می کند شفافیت مالی بالاتری در گردش های مالی به وجود آید.